Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.


al. Spółdzielczości Pracy 78

20-147 Lublin

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy KRS

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

21-040 Świdnik

KRS: 17327

NIP: 712-01-70-010

Wysokość kapitału zakładowego: 10 532 400 zł

Kapitał zakładowy został opłacony w całości.